ورود

ثبت نام

هنگامی که شما یک حساب کاربری ایجاد می کنید، قادر به پیگیری وضعیت پرداخت، پیگیری تایید خواهید بود و شما همچنین در پایان تور می امتیاز خود را ثبت کنید.
نام کاربری*
رمز عبور*
تکرار رمز عبور*
نام*
نام خانوادگی*
ایمیل*
تلفن*
کشور*
* ایجاد یک حساب کاربری به معنی پذیرششرایط استفاده از خدمات ما و سیاست حفظ اسرار است.

در حال حاضر عضو هستید؟

ورود

جدول گروه های جام جهانی

گروه A

ب ر ب
روسیه ۲ ۲ ۰ ۰ ۶ (۸-۱)
اروگوئه ۱ ۱ ۰ ۰ ۳ (۱-۰)
عربستان ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ (۰-۵)
مصر ۲ ۰ ۰ ۲ ۰ (۱-۴)

گروه B

ب ر ب
ایران ۱ ۱ ۰ ۰ ۳ (۱-۰)
پرتغال ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ (۳-۳)
اسپانیا ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ (۳-۳)
مراکش ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ (۰-۱)

گروه C

ب ر ب
استرالیا ۱ ۱ ۰ ۰ ۳ (۲-۱)
دانمارک ۱ ۱ ۰ ۰ ۳ (۱-۰)
فرانسه ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ (۱-۲)
پرو ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ (۰-۱)

گروه D

ب ر ب
کرواسی ۱ ۱ ۰ ۰ ۳ (۲-۰)
آرژانتین ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ (۱-۱)
ایسلند ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ (۱-۱)
نیجریه ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ (۰-۲)

گروه E

ب ر ب
صربستان ۱ ۱ ۰ ۰ ۳ (۱-۰)
برزیل ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ (۱-۱)
سوئیس ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ (۱-۱)
کاستاریکا ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ (۰-۱)

گروه F

ب ر ب
مکزیک ۱ ۱ ۰ ۰ ۳ (۱-۰)
سوئد ۱ ۱ ۰ ۰ ۳ (۱-۰)
آلمان ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ (۰-۱)
کره جنوبی ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ (۰-۱)

گروه G

ب ر ب
بلژیک ۱ ۱ ۰ ۰ ۳ (۳-۰)
انگلستان ۱ ۱ ۰ ۰ ۳ (۲-۱)
تونس ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ (۱-۲)
پاناما ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ (۰-۳)

گروه H

ب ر ب
سنگال ۱ ۱ ۰ ۰ ۳ (۲-۱)
ژاپن ۱ ۱ ۰ ۰ ۳ (۲-۱)
لهستان ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ (۱-۲)
کلمبیا ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ (۱-۲)